Informatii bagaje si colete

Se admit gratuit la transport douã bagaje/persoanã, în limita a 65 kg, bagaje care se înregistreazã şi sunt depuse în compartimentul de bagaje sau în remorca autocarului, şi un bagaj de mânã, în limita a 5 kg (conţinând bunuri strict necesare cãlãtoriei  alimente, medicamente) în autocar.

În cazul în care greutatea celor două bagaje admise gratuit la transport depãşeşte limita admisã, excedentul de greutate se taxeazã cu 1 lire/kg. Fiecare bagaj înregistrat suplimentar se taxeazã cu 1 lire/kg.

În cazul în care pasagerul deţine trei sau mai multe bagaje înregistrate, cel de al treilea bagaj şi urmatoarele, vor fi taxate cu 1 lire/kg(conform pct. 2), chiar dacã cele douã bagaje gratuite nu depãşesc greutatea maximã admisã de 65 kg.

Din motive de siguranta nu sunt admise la transport materiale explozive ,munitie, artificii , materiale iritante,gaze comprimate (butan,propan,oxigen), lichide inflamabile (acetona,benzina,etc.) si toate celelalte articole mentionate care sunt  interzise prin hotararile in vigoare.

În cazul pierderii, deteriorării totale sau parţiale, sau distrugerii bagajului, posesorul de drept are obligaţia de-a aduce la cunoştinţă delegatului firmei transportatoare (agent de turism, şofer etc) aceste fapte, prin formulare în scris a unei reclamaţii, cel mai târziu la momentul finalizării călătoriei. ORICE RECLAMŢIE ULTERIOARĂ NU VA FI LUATĂ ÎN CONSIDERARE ŞI NU SE ACCEPTĂ ACORDAREA DE DESPĂGUBIRI.

Bagajele vor fi eliberate numai purtatorului de tichet ,iar in cazul coletelor primite,pe baza de act de identitate (BI,pasaport) si semnatura.

Dupa debarcarea calatorilor in statiile de pe linia principala autocarului si imbarcarea acestora in autocarele/microbuzele de transfer intern, fiecare pasager are obligatia ca, in fiecarea statie de coborare sa isi supravegheze bagajele. In caz de neurmarire a bagajelor, transportatorul nu raspunde de acestea.

In caz de pierdere, deteriorare totala sau partiala a bagajului inregistrat, raspunderea transportatorului se limiteaza la suma de 100 €/bagaj. Raspunderea transportatorului este limitata doar la suma daunelor compensatorii dovedite. In nici un caz transportatorul nu este raspunzator pentru daunele indirecte, accidentale sau ulteriore.

In cazul in care un bagaj inregistrat are o valoare mai mare de 100 €, posesorul bagajului este obligat sa declare, in momentul imbarcarii, valoarea considerata a bagajului sau  sa achite o taxa asiguratorie suplimentara, de 5% din valoarea declarata. In cazul in care, la imbarcare, aceasta declaratie nu este data, in cazul pierderii, deteriorarii totale sau partiale al acestuia, despagubirea va fi acordata in limita a 100 €.

In cazul in care pasagerul declara o valoare mai mare de 100 € pentru un bagaj, reprezentantul transportatorului are obligatia sa mentioneze pe numarul tichetului de bagaj, valoarea declarata si sa incaseze, pe baza de chitanta, suma reprezentand 5% din aceasta valoare. Posesorul bagajului este obligat se demonstreze valoarea declarata a bagajului, prin prezentarea bunurilor si justificarea prin documente a valorii acestora.

Transportatorul nu este responsabil pentru deteriorarea obiectelor si bunurilor interzise la transport care sunt introduse in bagajul inregistrat, si nici pentru articolele fragile sau perisabile, pentru  obiecte care au o valoare speciala cum ar fi bani, bijuterii, argintarie, metale pretioase, titluri de valoare, garantii ori alte valori, chei, documente de afaceri, pasapoarte si orice alte documente de identitate ori esantioane care sunt incluse in bagajele inregistrate, cu sau fara stirea  transportatorului.

Transportatorul nu este raspunzator pentru nicio dauna rezultata din nerespectarea oricaror legi aplicabile, regulamente, ordine, cereri  sau cerinte impuse de un organism guvernamental.

Raspunderea transportatorului este limitata numai la daunele produse in timpul transportului. In legatura cu bagajele inregistrate, pasagerul poate actiona impotriva transportatorului care a emis biletul sau impotriva oricarui alt transportator care a efectuat transportul in timpul caruia s-a produs dauna. Transportatorul nu este raspunzator pentru daunele produse bagajelor neinregistrate, cu exceptia cazului in care pasagerul dovedeste ca daunele au fost cauzate din neglijenta grava a transportatorului.

Transportatorul nu este raspunzator pentru vatamarile cauzate pasagerilor sau pentru daunele produse bagajelor de catre obiectele continute in bagaje. Orice pasager ale carui obiecte introduse in bagaje cauzeaza vatamari altui pasager, deteriorari ale bagajelor acestuia ori bunurilor transportatorului, sau oricarei alte proprietati pe care acesta o transporta, va despagubi transportatorul cu privire la toate pierderile si cheltuielile de orice natura suportate de acesta ca urmare a acestui fapt, in conformitate cu legea romana.

In cazul nelivrarii (dar nu in cazul nelivrarii in intregime) catre pasager a bagajelor inregistrate, precum si in cazul producerii unei daune asupra unei parti (dar nu in intregime) a acestor bagaje, raspunderea transportatorului va fi redusa proportional in baza greutatii bagajelor, indiferent de valoarea partiala a portiunii deteriorate sau a bagajului in intregul sau. In cazul in care greutatea bagajului pasagerului nu este inregistrata pe tichetul de bagaj, se considera ca greutatea acestui bagaj inregistrat nu depaseste greutatea admisa gratuit la transport corespunzator tarii de destinatie, proportional cu numarul bagajelor admise gratuit la transport.